Portal

VRE-entréportal med inklädnad i Trespa Meteon och infälld LED-belysning.