Search

VI PRINTAR PÅ ALLT!

00

RIKTIGT STORA FORMAT

Utskrifter på upp till 3.2x2m, och en höjd på 50mm. Det ger oss i stort sätt möjlighet att printa på vad som helst. Ex.vis fasadglas eller exteriör Fine Art.

FÄRG

Färg är viktigt, korrekt färg är än mer viktigt. Korrekt färgåtergivning kan vara problematiskt på icke vita och svåra ytmaterial. Konvertering från färgböcker till CMYK är ofta inte helt lätt. Vi har höga krav på oss själva, därför lägger vi stor vikt vid kallibrering av alla material, för att tillmötesgå era höga krav. Från ljusa pastelltoner till rika solida färger.

00

För extra hållfasthet på svåra material så som glas, keramik och vissa plaster. Vi har möjlighet att innan det slutgiltiga färglagret, printa en kraftigt bitande primer. Primern är färglös och påverkar inte slutresultatet.

Vår printteknik begränsas inte till att endast printa på vita material. För korrekt färgåtergivning kan vi välja att lägga en vit bas, precis där det behövs.

Med hög upplösning och precision, kan vi med optiskt klar lack printa riktigt fina effekter. Från matt till högglans.